Presidentti Trumpin Jerusalem-julistus 6.12.2017

Presidentti Trumpin ilmoitus tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi ja siirtää maan lähetystö sinne

 

USA:n presidentin ns Jerusalem-julistus.

Voidaan perustellusti sanoa, että Israel-Palestiina välisessä konfliktissa ei ole otettu mitään merkittävää edistysaskelta kuluneiden 25 vuoden aikana. Juuri mistään molempien osapuolien lukkiutuneesta vaatimuksesta ei ole kyetty sopimaan, eivätkä olosuhteet olleet 6.12.2017 yhtään paremmat, kuin tuol-loin, vuoden 1995 lähetessä loppuaan. Niinpä presidentti Donald Trumpin julistukselle tulee asettaa tätä kokonaisuutta vastaava painoarvo ja huomio, eikä peilata sitä vain Lähi-idässä kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin, jotka kuten olemme havainneet, eivät sellaisenaan ole, kuluneiden vuosikymme-nien aikana, muuttaneet asetelmia yhtään parempaan suuntaan.

Yhdysvaltain presidentin julistus 6.12.2017 klo 2030 Suomen aikaa.

Kongressi on vuodesta 1995 Jerusalemin suurlähetystölain, (Jerusalem Embassy Act-law julkinen laki 104-45) mukaisesti vaatinut Yhdysvaltoja tunnustamaan Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtämään Israelin suurlähetystömme tähän kaupunkiin. Yhdysvaltain senaatti vahvisti uudelleen tämän säädöksen yksimielisesti 5. kesäkuuta 2017.

Nyt, 22 vuoden kuluttua lain hyväksymisestä, olen päättänyt, ettäon aika, ettäYhdysvallat tunnustaa virallisesti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Tämäpitkään viivästynyt todellisuuden tunnustaminen edustaa parasta intressiäsekäYhdysvalloille, ettäIsraelin ja palestiinalaisten välisen rauhan tavoittelemiselle.

Seitsemänkymmentävuotta sitten Yhdysvallat, presidentti Trumanin alaisuudessa, tunnusti Israelin valtion. Siitälähtien Israelin valtio on pitänyt pääkaupunkiaan Jerusalemissa, siinä juutalaisten pääkaupungissa, joka perustettiin muinaisina aikoina. Israelin hallitus sijaitsee Jerusalemissa, samoin Israelin parlamenttitalo, Knesset; sen korkein oikeus; pääministerin ja presidentin virka- asunnot; ja monien sen ministeriöiden päämajat. Jerusalem on paikka, jossa Yhdysvaltojen viralliset edustajat, presidentti mukaan luettuna, tapaavat israelilaiset kollegansa. Siksi on tarkoituksen mukaista, ettäYhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Olen myös päättänyt, ettäYhdysvallat siirtääIsraelin suurlähetystönsäTel Avivista Jerusalemiin. Tämätoiminta on sopusoinnussa kongressin tahdon kanssa, sellaisena kuin se on ilmaistu laissa.

Tämänpäiväiset toimet, Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi ja ilmoitus suurlähetystön siirtämisestä, eivät heijasta Yhdysvaltojen irtautumista voimakkaasta sitoutumisestaan kestävän rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Yhdysvallat ei ole edelleenkään ottanut kantaa mihinkään lopulliseen status-kysymykseen.

Israelin suvereniteetin rajalinjat Jerusalemissa ovat riippuvaisia osapuolten välisistälopullisista status-neuvotteluista. Yhdysvallat ei ota kantaa rajalinjoihin tai rajoihin.

Kaiken yläpuolella, suurin toivomme on rauha, myös kahden valtion ratkaisun mukaisesti, jos molemmat osapuolet niin sopivat. Rauha ei ole koskaan tavoittamattomissa niiltä, jotka ovat halukkaita sen saavuttamaan. Sillävälin Yhdysvallat tukee edelleen pysyvää tilaa (status quo) Jerusalemin pyhilläpaikoilla, mukaan lukien Temppelivuori, joka tunnetaan myös nimelläHaram al Sharif. Jerusalem on nykyään, ja sen täytyy pysyäpaikkana, jossa juutalaiset rukoilevat Länsimuurilla, jossa kristityt kulkevat Via Dolorosalla, ristintiellä, ja jossa muslimit palvovat Al-Aksa-moskeijassa.

Tämänpäiväiselläpäätökselläni hallintoni vahvistaa uudelleen pitkäaikaisen sitoutumisensa rauhan ja turvallisen tulevaisuuden luomiseksi Lähi-itään. On aika kaikkien sivistyneiden valtioiden ja ihmisten vastata erimielisyyksiin perustellulla vuoropuhelulla, ei järjettömälläväkivallalla, ja nuorten ja maltillisten äänten kautta Lähi-idän vaatia itselleen kirkasta ja loistavaa tulevaisuutta.

Omistautukaamme tänään uudelleen keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen polulle, uudelleenarvioiden vanhat käsityksemme ja avaten sydämemme ja mielemme uusille mahdollisuuksille. Pyydänkin Lähi-idän johtajia, poliittisia ja uskonnollisia; israelilaisia ja palestiinalaisia; juutalaisia, kristittyjäja muslimeja, liittymään meihin tässäkestävän rauhan jalossa tavoittelussa.

Täten minä, Donald J. Trump, Amerikan Yhdysvaltojen presidentti, Yhdysvaltojen perustuslain ja lakien antaman valtuutuksen nojalla julistan, ettäYhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin valtion pääkaupungiksi ja ettäYhdysvaltojen Israelin suurlähetystösiirretään Jerusalemiin niin pian kuin mahdollista.

Tämän vakuudeksi olen omakätisesti allekirjoittanut tämän kuudentena päivänäjoulukuuta, Herran vuonna 2017, ja 241 vuotta Amerikan Yhdysvaltojen itsenäistymisestä.

 170523- trump- holocaust- memorial- note- njs- 901a_10743d27c3bf8c4261e262ba707b0208_Fotor. jpg

Donald J. Trump

Siirry sivun alkuun