YK:n ja UNESCO:n harharetket 2016-2017

 

 

YK:n ja UNESCO:n harharetket 2016-2017

Marraskuun 29.päivä v.2016 jää maailmanjärjestön 70-vuotiseen historiaan eräänä kaikkein omituisimpana ja eriskummallisimmista koko järjestön olemassaolon aikana. Sillä tuona päivänä YK:n yleiskokous siunasi koko joukon päätöslauselmia, jotka olivat lähes järjestään ja pääasiassa Israel-vastaisia ja samalla islam-myönteisiä. Äänestyksessä oli läsnä kaikkiaan 162 järjestön 193:sta jäsenmaasta, mukana kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Ensimmäisen päätöslauselma käsitteli Jerusalemia ja arabimaiden vaatimusta, jonka mukaan sanalliset ja kirjalliset kuvaukset Temppelivuoresta saavat olla vain arabiankielisiä, tai eri islamilaisten valtioiden omaa käyttämäänsä kieltä. Äänestys: 147 puolesta, 7 vastusti ja 8 ei äänestänyt. Kyse oli ensimmäisestä, kaikkiaan kuudesta Israelia tuomitsevasta, ja palestiinalaisia suosivasta päätöslauselmasta jotka YK:n yleiskokous hyväksyi tuona päivänä. Mainittakoon, että kaikki EU jäsenmaat, jotka olivat mukana salissa, äänestivät kyseisen päätöslauselman puolesta. Vastaan äänestivät USA, Kanada, Israel, Marshall Saaret, Mikronesia ja Nauru&Palu, USA äänesti järjestelmällisesti vastaan jokaista muutakin tehdyistä päätöslauselmista.

Samainen päivä, 29.11 hyväksyttiin samalla Kansainväliseksi Palestiinan kansan solidaarisuuspäiväksi. Se juontaa juurensa päivään 29.11.1947, jolloin samainen YK:n yleiskokous sai aikaan päätöslauselman, jonka mukaan briteiltä jäänyt mandaattialue jaetaan vielä kerran kahdeksi valtioksi, juutalaisvaltioksi ja arabivaltioksi. Samana 29.11 päivänä vuonna 2012 Palestiinan Itsehallinnon puhemies Mahmoud Abbas marssi YK:n yleiskokouksen istuntoon mukanaan hakemus PA:n julistamisesta YK:n tarkkailijavaltioksi. Joka sekin meni läpi, Turvallisuusneuvostoon sitä ei silloin viety, sieltä se olisi palautunut bumerangina takaisin.

Jerusalem päätöslauselma nro A/71/1.22 käsitteli Jerusalemia ja sen pyhiä paikkoja. Kaikki toimenpiteet jotka miehitysvalta Israel liittää lakeihinsa, lainsäädäntöön ja hallintoonsa koskien Pyhää kaupunkia Jerusalemia, ovat laittomia ja siksi mitättömiä eikä niillä ole minkäänlaista voimassaoloa, ja määrätään Israelin pidättäytymään välittömästi kaikista sellaisiin tähtäävistä yksipuolisista toimenpiteistä. Israelin on myös kunnioitettava pyhien paikkojen historiallista statusta, vaaditaan kaikilta osapuolilta välitöntä yhteistyötä jännityksen, väärien tietojen ja väkivallan vähentämiseksi ja provokaatioiden estämiseksi kaupungin pyhillä paikoilla.

Päätöslauselmat A/71/1.18 sekä A/71/1.19 vakuuttivat kumpikin YK:n komitean tukevan Palestiinan kansan luovuttamatonta oikeutta sen pyrkimyksille lopettaa Israelin miehitys ja laajentaa jäsenvaltioiden yhteistyötä ja tukea palestiinalaisten oikeuksille.

Päätöslauselmassa a/71/1.20 todettiin, että on tarve perustaa lehdistöä varten totuutta etsiviä lähestymistapoja käsitellä miehitettyä Palestiinan aluetta, sisältäen sekä Itä- Jerusalemin, että Israelin. Tämä hyväksyttiin äänin 153 puolesta, seitsemän vastaan.

Päätöslauselma A/71./1.21. Yleiskokous vaatii rauhanomaista ratkaisua Palestiinan kysymykseen. Se vaatii Israelia, miehitysvaltaa, toimimaan täysin kansainvälisen lain velvoitteiden mukaisesti, sisältäen myös kansainvälisen ihmisoikeuslain vaatimukset ja lopettamaan kaikki toimenpiteet jotka vastoin kansainvälistä lakia, pidättäytymään kaikista yksipuolisista toimenpiteistä miehitetyillä palestiinalaisalueilla, sisältäen Itä- Jerusalemin.

Päätöslauselma A/71/1.8. Äänin 108 puolesta, 56 vastaan ja 6:n pidättäytyessä äänestämästä, vaaditaan Israelia vetäytymään kaikilta Golanin alueilta niille rajoille, jotka olivat voimassa 4.6.1967, ja luovuttamaan alueet Syyrialle.

Kommentteja

Pekka Sartola

Ensinnäkin on lupa hämmästellä sitä, että ns kristityt länsimaat eivät edes yrittäneetkään estää kyseisten päätöslauselmien läpimenoa. UNESCO teki vastaavat päätökset, siis kirjoittaa historiaa uudelleen, loka-marraskuussa samana vuonna 2016, ja siitä rohkaistuneena PA ja arabiklikki toivat samat asiat YK:n yleiskokoukseen. Kaikki, vuosisatoja sitten ja niiden aikana tehdyt arkeologiset, kulttuurilliset, raamatulliset ja historialliset tutkimukset osoittavat kiistatta nyt tehtyjen päätösten olevan puhtaasti poliittisia, ja ne suosivat ennen muuta islamilaisia näkökantoja. Näillä YK:n päätöslauselmilla halutaan ennakoida myös se mahdollisuus, että USA siirtää Tel Avivissa sijaitsevan suurlähetystönsä Jerusalemiin, tämä on ollut eräs Donald Trumpin keskeisistä vaaliteemoista ja pitäisi sisällään myös sen, että samalla USA tunnustaa Jerusalemin Israelin valtion jakamattomaksi pääkaupungiksi. Tosiasia on kuitenkin se, että YK ei voi asettaa näillä epäjohdonmukaisilla päätöslauselmillaan mitään toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi, sillä sellaiset vaatisivat Turvallisuusneuvoston päätökset.

Vuonna 2010 Unesco hyväksyi Betlehemissä sijaitsevan Raakelin haudan ja Hebronissa sijaitsevan patriarkkojen haudan Islamin moskeijoiksi, todeten samalla, että kummallakaan ei ole ollut koskaan mitään yhteyttä juutalaisten historiaan. UNESCO rahoittaa edelleenkin PA:n koulukirjoja joissa kielletään juutalaisten historialliset oikeudet maahan ja Jerusale- miin. Samassa 2010 joulukuun kokouksessa UNESCO hyväksyi arabien vaatimuksen nimetä eräs juutalaisen historian tunnetuin rabbi Moshe ben Maimon, eli Maimonides tai myös RamBam (1135-1204) muslimiksi ja samalla hänen nimensä muutettiin UNESCO:n toimesta arabialaiseksi, ollen nyt siis Moussa bin Maimoun. Kyseessä on jo melkoinen loukkaus erästä juutalaisen historian tunnetuinta ja arvostetuinta rabbia kohtaan.

UNESCO:n hallitus äänesti uudelleen Pariisissa 18.10.2016, ja kielsi kaikki juutalaisten yhteydet Temppelivuoreen ja Länsimuuriin. Kohteista käytettiin musliminimiä ja syytettiin Israelia miehitysvallaksi, joka käyttää äärioikeistolaisia aineksia viattomien muslimien alistamiseksi. UNESCO:n päätöslauselmassa todetaan uudelleen sama, minkä UNESCO päätti jo vuonna 2010, että Patriarkkain mausoleumi Hebronissa ja Raakelin hautakammio Betlehemissä ovat myös moskeijoita. Arabimuslimien runnoma päätös on räikeässä ristiriidassa molempien kohteiden historiallisten ja arkeologisten tosiasioiden kanssa. Heinäkuussa 2017 UNESCO teki jälleen uuden päätöslauselman, sen mukaan Hebron muutetaan yksinomaan Palestiinalaiseksi Maailmanperintökohteeksi ilman mitään kytkentöjä juutalaiseen historiaan.

Israelin entinen ulkoministeri Abba Eban totesi aikanaan arabimuslimien tavasta äänestää historiallisista tosiasioista: "Arabit pystyvät haalimaan enemmistön YK:ssa päättääkseen, että

aurinko nousee lännestä", se ei ole maailmanjärjestön arvon mukaista. Kysymys onkin siitä, miten saada länsimaat seisomaan omien arvojensa ja kulttuurinsa takana islamistien pyrkiessä korvaamaan ne omilla, keskiaikaa edeltäneillä arvoillaan ja kulttuurillaan. Mainittakoon myös, että UNESCO:n nykyinen pääsihteeri Irina Bokova ilmoitti vastustavansa kyseisiä päätöslauselmia, sen seurauksena hän sai tappouhkauksia, minkä johdosta hänen turvallisuusjärjestelyjään vahvistettiin.

Päätöslauselmassa vaaditaan Israelia tekemään tarvittavat toimet estääkseen provosoivat loukkaukset Al-Aksa moskeijan ja Haram Al-Sharifin pyhyyttä ja kunniaa vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 24 -6, muut 26 maata pidättäytyivät äänestämästä. Kuusi vastaan äänestänyttä maata olivat: USA, Saksa, Hollanti, Iso-Britannia, Liettua ja Viro. Suomi ei siis ollut mukana tässä äänestyksessä, olimme mukana UNESCO:n Maailmanperintökohdekomiteassa.

Jerusalemin pormestari Nir Barkat kyselee: Voisiko UNESCO samalla tavoin äänestyksellä kieltää roomalaiskatolisen kirkon oikeudet Vatikaaniin, tai muslimien oikeudet Mekkaan? UNESCO:n päätös kieltää juutalaisten siteet Länsimuuriin osoittaa sen menettäneen kaiken yhteytensä tosiasioihin".

Gatestone Instituutin artikkelin kirjoittaja Shosanna Bryen toteaa, että lopullinen äänestys PA:n arabien tukemassa päätöslauselmassa näyttää selvästi olevan seurausta laajennushaluisten jihadia kannattavien OIC:n jäsenmaitten pyrkimyksistä, jotka sponsoroivat sen: Algeria, Egypti, Libanon, Marokko, Oman, Qatar ja Sudan. OIC on voimakas islamilainen yhteistoimintajärjestö, joka valvoo 57 muslimimaan blokkia YK:ssa. Bryen toteaa äänestystulosta analysoidessaan, että äänestyksestä pidättyneitten Euroopan maiden Italia, Ranska, Kreikka ja Ruotsi äänestykseen vaikutti muslimien hallitsematon muuttovirta Eurooppaan. Jotkut analyytikot näkevät hopeareunuksen päätöksessä siinä, että enemmän maita pidättyi äänestämästä kuin sitä tukevia, mutta se osoittaa samalla muutamien keskeisten EU-maiden avoimen myönnytyspolitiikan pelätessään niihin muuttaneitten muslimien väkival- taista reaktiota.

 

Siirry sivun alkuun