Vastineita UNESCO:n päätöslauselmiin.

 

Vastineita UNESCO:n päätöslauselmiin.

Vuoden 2016 syksy oli Israelin näkökulmasta katsoen, poliittisesti erityisen aktiivista aikaa. Tuolloin heidän lähinaapurinsa, Jordania ja Egypti, sekä tietenkin palestiinalaiset, tekivät kaikkensa saadakseen kaikki Israelissa olevat ikivanhat, raamatulliset kohteet muutettua kuuluviksi islamin historiaan. Siihen tarvittiin apuvälineeksi vanha tuttu UNESCO, siis YK:n alainen Maailman Koulutus-Tiede- ja Kulttuurijärjestö, jonka päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestö toteutti tapansa mukaan kuuliaisesti kaikki hakijoiden vaatimukset. Mutta sen seurauksena joukko suoma- laisia kristittyjä nousi vastustamaan näitä UNESCO:n päätöslauselmia, jotka sotivat niin todistettua historiaa, Raamatun ja jopa Koraaninkin ilmoituksia, ja ennen muuta tervettä järkeä vastaan.

Oheinen kirjelmä lähti UNESCO:n Pariisissa sijaitsevaan päämajaan 9.2.2017 liitettynä Pekka Sartolan kirjan, Miksi tästä ei puhuta? Sen englanninkielisen painoksen, Myths and Facts, mukaan. Projektissa oli mukana joukko suomalaisia kristittyjä yksityishenkilöitä, yrityksiä sekä järjestöjä. Kirjoja lähti jokaiselle UNESCO:n päämajassa työskentelevälle henkilölle, kaikkiaan 1040 kpl. Ohessa kirjelmä.

Vastauksena UNESCO:n päätöslauselmiin.

Hyvä UNESCO:n työntekijä ja eri virastojen valtuutettu. Järjestö teki 13.10.2016 päätöksen, jonka mukaan se kielsi juutalaisilta kaikki historialliset, raamatulliset, arkeologiset ja myös Koraanissa oikeiksi ilmoitetut yhteydet, niin Israelin maahan, Jerusalemiin, Betlehemiin kuin myös Hebroniin.

Oheisena seuraavassa kirjassa, Myths and Facts, selvitetään perinpohjin, ja myös todistetaan käytännössä se, että juutalaisilla on kiistämätön oikeus sekä maahan, historiallisiin kaupunkeihinsa, eritoten Jerusalemiin. Niin kansainvälisen lain, YK:n ja senTurvallisuusneuvoston päätöksien, Israelin ja palestiinalaisten välisten keskinäisten sopimusten, sekä Raamatun että myös Koraanin perusteella.

Tähän pieneen flyeriin olemme koonneet fakta-aineistoa hieman yli 80 vuotta sitten, ja aina vuoteen 1952 saakka painetusta Temppelivuori - oppaasta. Se on Supreme Musmim Council`in (Muslimien Korkein Neuvosto) laatima ja hyväksymä, eivätkä siinä esitetyt faktat ole muuttuneet mihinkään vuosikymmenten aikana. On siten epäkorrektia pyrkiä muuttamaan historiallisia faktoja perusteettomien poliittisten pää- tösten avulla. On täysin kiistatonta, että juutalainen historia alueelle ulottuu ainakin 3500:n vuoden taakse ajanlaskuamme, kun taas islamin tunnettu historiallinen esiintyminen on vain noin 1400 vuotta vanhaa.

Kyseisen, A Brief Guide to Haram es-Sharif oppaan päätoimittaja oli tuolloinen Jerusalemin suurmufti, Mohammad Said Amin al-Husseini, hän vastasi sen sisällön oikeellisuudesta ja oli samalla Supreme Muslim Council`in presidentti. Hänen mukaansa on täysin kaikkien epäilysten ulkopuolella, etteikö Temppelivuorella olisi sijainnut sekä Daavidin sinne pystyttämä uhrialttari, että sen jälkeinen Salomonin temppeli ja vielä myöhempi Herodeksen aikainen, ns toinen temppelikin. Näihin kaikkiin viitataan kyseisessä oppaassa, sekä niiden lisäksi myös paikan kristinuskoon liittyvään historiaan sekä temppelin myöhempään tuhoutumiseen.

Mitä sanoo Raamattu? 2.Ms. 2:6:5-8: Minä olen myös kuul- lut israelilaisten vaikeroinnin, kun egyptiläiset orjuuttavat heitä, ja Minä muistan liittoni. Sano siis israelilaisille: Minä olen Herra. Minä vien teidät pois Egyptin taakkojen alta, vapautan teidät orjuudesta ja lunastan teidät ojennetun käsivarteni ja suurten tuomioiden voimalla. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te tulette tietämään, että Minä Olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois Egyptin sorron alta. Minä vien teidät siihen maahan, jonka olen kättä kohottaen vannonut antavani Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen perinnöksi teille. Minä Olen Herra

Raamatun lisäksi myös Koraanissa todetaan Israelin maa kuuluvan juutalaisille.

Suura 5:20. Entä kun Mooses sanoi kansalleen: Kansani, Muistakaa Jumalan suosiota kohtaanne, kuinka Hän lähetti keskuuteenne profeettoja ja asetti teille kuninkaita ja antoi teille sen, mitä Hän ei antanut muille luoduistaan. 21: Kansani, kulkekaa sisälle Jumalan luvattuun pyhään maahan. Älkää kääntykö pakoon, muutoin varmaan joudutte perikatoon. 22. He sanoivat: Mooses, katso jättiläiskansaa asustaa siellä, emmekä me pääse sinne, ennen kuin he poistuvat. Kun he ovat lähteneet, menemme me sinne.

10:90. Me annoimme Israelin lasten kulkea meren poikki, ja silloin Faarao sotajoukkoineen seurasi heitä sorron ja vallanhaluisena, kunnes hän joutui veden valtaan ja sanoi; Minä uskon, ettei ole olemassa muuta jumaluutta, kuin Hän yksin, johon Israelin lapset uskovat. Minä tunnustaudun oikeauskoiseksi. (I am one of the Muslims)

UNESCO:n hallintoneuvoston päätöksien takana oli ryhmiä, jotka edustivat pääosin islamin uskoa tunnustavia valtioita. Se, etteivät kaikki valtiot olleet mukana äänestämässä, ei poista mihinkään pelkästään edellä kuvattuja, sekä lähihistoriaan, Koraaniin, että Raamattuun kirjoitettuja historiallisesti oikeiksi todennettuja faktoja. Toivomme tämän kirjasen herättävän myös UNESCO:n päättävissä elimissä tarvetta uudelleen arvioimiseen niiden päätösten osalta, joiden itsekukin, päätöksiä tekemässä ollut, tietää syntyneen vain poliittisesta tahdosta ja tarpeesta, eikä perustuvan historiallisiin tosiasioihin.

 

Siirry sivun alkuun