Islamin uudet väitteet

 

 

Islamin uudet väitteet

Uuden "Palestiinalaisen korvausteologian" pohjana voidaan pitää muun muassa seuraavaa opillista keskustelua. Se ei tietenkään muodosta yksin pohjaa teol.tri Mitri Rahebin omituiselle tulkinnalle Raamatusta, mutta on kuitenkin osa, tavallaan tiivistelmä palestiinalaisen ajatushautomon johtopäätöksistä. Sitä mukaa kun on käynyt yhä selvemmäksi, ettei Israelia kyetä ajamaan pois alueelta sotilaallisin keinoin, otetaan avuksi Raamattu, kirja jossa annettuja Jumalan ilmoituksia juutalaiset pitävät valtionsa "Magna Chartana", valtiollisen oikeutuksensa peruskirjana.

Myös Koraani ilmoittaa aivan samaa, Allah on antanut maan Israelin lapsille, (Suurat 5:20-22 sekä 10:90) siksi on enemmän kuin vain omituista, että palestiinalaiset ja laajemmin islamistit, ovat nyt kehittäneet uusia teorioita kumotakseen sekä oman "erehtymättömän " Koraaninsa, että ennen muuta Raamatun ilmoituksia.

Palestiinan TV:ssa esitettiin 2.8.2004 paneelikeskusteluohjelma, jossa keskustelijoina oli kaksi tunnettua islamin ja juutalaisen historian "asiantuntijaa." Lainausmerkit siksi, että islamia he saattavat tuntea enemmänkin, mutta juutalaisten historian tuntemus jäänee edelleen lapsenkenkiin.

Tohtori Jarir Al-Qidwah, PA:n Yleisen Kirjaston johtaja, ja Jasser Arafatin neuvonantaja opillisissa kysymyksissä, sekä tohtori Issam Sis- salem, vanhempi historioitsija ja PA:n opetus-TV:n isäntä, entinen PA:n Yliopiston historian osaston johtaja. Kumpikin palestiinalaisittain katsoen siis varsin arvostettu oppinut. Keskustelun aiheena oli Palestiina, juutalaisten vai arabien historiallinen kotimaa. Seuraavassa tiivistelmä keskustelussa esitetyistä väittämistä ja loppulauselmista, nyt tulee huomioida, että väittämät ovat samoja, joita käytetään edelleen, v. 2017, PA:n opetusohjelmissa, kouluissa, yliopistoissa ja myös faktoina heidän virallisissa julkaisuissaan.

1. Raamatun heprealaisilla ei ole mitään kytköksiä tämän päivän juutalaisiin.

2. Raamatun heprealaiset olivat arabeja.

3. Raamatun profeetat olivat muslimeja.

4. Raamatun kuningas Salomo oli muslimiprofeetta.

5. Salomonin Temppeliä eivät rakentaneet israelilaiset, vaan kanaanilaiset arabit.

6. Kanaanilaiset ovat palestiinalaisten esi-isiä.

7. Raamattu on legenda, joka perustuu juutalaisten kuvitelmiin, ei historiaan.

8. Tämän päivän juutalaiset ovat 13.vuosisadan Khazar-heimon jälkeläisiä, ilman minkäänlaista historiallista yhteyttä nykyiseen tai muinaiseen Israelin maahan.

9. Jerusalemin Temppelivuoren sijainti on vain sionistinen keksintö.

10. Sionismi on rasismia.

Ei siis mitään uutta auringon alla, näitä samoja väitteitä on esitetty siitä lähtien kun palestiinalaiset muistivat olleensa ikuinen ja historiallinen kansakunta, eli vuoden 1967 kesäsodan jälkeen. Seuraavassa vielä oppineiden vastauksia muutamiin edellä numeroituihin kysymyksiin, ensin kysyttiin Raamatusta ja Salomonin temppelistä.

Al-Qidwa:- Haluan tehdä aivan selväksi sen, että Raamatusta tuli arkistokelpoinen dokumentti, ei siksi että se esittäisi mitä Israel ja ensimmäiset juutalaiset olivat, vaan mitä he kuvittelivat olevansa ja mitä he kuvittelivat tehneensä. Temppeli on vain heidän kuvitelmiensa hedelmä. Joka tapauksessa, kun meidän kanaanilaisten esi-isämme tulivat Palestiinaan, he rakensivat temppelin - Jerusalemiin.

Sissalem: Me, Palestiinan kansana, joka taistelee vapaudestaan, emme saa panna paljoakaan arvoa näihin vääristeltyihin Raamatun legendoihin. Meidän maamme historia ulottuu yli kymmenentuhannen vuoden taakse. Raamatun heprealaiset heimot olivat itse asiassa beduiiniheimoja siis arabeja. Heillä ei ole mitään kytkentöjä Khazar-heimoon, josta nykyiset juutalaiset ovat lähtöisin. Heprealais-arabit tuhottiin, ja he hävisivät olemasta ilman minkäänlaista jälkeäkään. Sillä ryhmällä ei ollut puhdasta uskontoa. He väittivät Salomon rakentaneen temppelin. Sille ei ole mitään historiallista todistetta, Salomo oli muslimi, ja islamin profeetta. Ei ole olemassa mitään historiallista todistetta Salomon rakentamasta temppelistä, paitsi Raamattu, ja sehän, kuten olemme todistaneet, perustuu vain muinaisiin legendoihin.

Keskustelu jatkui samansuuntaisena, kaikki Raamatun profeetat ja patriarkat olivat muslimeja, juutalaiset hävitettiin sukupuuttoon vuonna 70 jKr alkaneen diasporan jälkeen. Sionistit ovat vapaamuurareita, joiden oppikirjana ei ole Toora eikä Tanakh, vaan Siionin Vanhinten Pöytäkirjat. He ovat kotoisin Kaukasian vuorimaasta, ilman mitään siteitä Palestiinaan. Raamattu on muinaisiin legendoihin perustuva, vain arkistokelpoinen teos ilman dokumenttiarvoa.

Vain Koraani on ehdotonta ja absoluuttista totuutta, kuitenkaan edes sen ilmoituksista ei piitata, kunhan vain tavalla tai toisella juutalaiset saadaan ajettua pois maasta. Viimeisin profeetta on Muhammed, eikä hänen jälkeensä tule toista. Kaikki Muhammadia ennen olleet Raamatun profeetat, myös Jeesus, olivat siis muslimeja, ja Muham- madin saamat sanomat ja ilmoitukset korvasivat kaikki edelliset, jotka olivat tavalla tai toisella ristiriidassa Muhammadin antamien ilmoitusten kanssa.

Pekka Sartola

 

Siirry sivun alkuun